Açılabilir Ürünler

Yufka, Lavaş, Baklava, ve benzeri ürünlerden oluşmaktadır. Aynı ürün grubu içerisinde yer almasına rağmen, tüketim alıflkanlıkları nedeniyle arzu edilen ürün özellikleri değşmekte, dolayısıyla proses uygulamaları da farklılık göstermektedir. Uygun un geliştirici kullanımıyla hamura; açılabilirlik, elastikiyet, yırtılmaya karşı direnç özellikleri kazandırılırken, ürün performanslar› da son ürün çeşidine göre iyileştirilmektedir.

Stack
Stack

Ürün Adı

 • Exper Gold 6000 E
 • Exper Gold 6000 M
 • Exper Gold 6000 B

Özellikler

 • Açılabilirlik sağlayarak iflleme kolaylığı
  kazandırır.
 • Hamurun yırtılmaya karşı olan
  direncini yükseltir.
 • Kabuk kurumalarını azaltır.

Kullanım Oranı

 • 100 kg una 10 – 30 g

Ürün Adı

 • Exper Gold 6000 M
 • Exper Gold 6000 B

Özellikler

 • Açılabilirlik sağlayarak işleme kolaylığı
  kazandırır.
 • Hamurun yırtılmaya karşı olan
  direncini yükseltir.
 • Kabuk kurumalarını azaltır.

Kullanım Oranı

 • 100 kg una 10 – 30 g

Diğer Ürünler