Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Polen Un ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Polen” veya “Şirket”) olarak web sitemizdeki iletişim formunu dolduran kişilerin kişisel verileri T.C. Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatı başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve paylaşılmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu
  KVKK kapsamında kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen kapsam ve amaç çerçevesinde işlenmektedir.
 2. Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmektedir?
  Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin ürün / hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibinin sağlanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 3. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
  Polen tarafından kişisel verileriniz tarafınızdan dijital ortamda doğrudan sağlanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimize olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.
 4. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabiliriz?
  Toplanan kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, kişisel verileriniz grup şirketlerimiz ile paylaşılmaktadır.
 5. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız
  İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz.
 6. Talepleriniz ve Değerlendirilmesi
  İletişim formu dolduran web sitemizi ziyaret eden kişiler, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman güncelleyebilirler. Kişisel verileriniz üzerinde herhangi bir güncelleme yapmak ya da Polen’nin veri işleme politikası hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, bu talebinizi polengida@hs02.kep.tr adresine e-posta göndererek veya Osmangazi Mah. 3142.Sok. No:15 Esenyurt, İstanbul adresine posta yoluyla bizlere iletebilir. Tüm talepleriniz, KVKK Madde 13 uyarınca 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size bilgi verilecektir.