Makarna & Noodle

Makarna üretimi için en uygun buğday türü Tr. Durum’dur. Durum buğdayındaki fiyat dalgalanması, ulaşılabilirlik ve iklim koflullarının sebep olduğu kalite problemleri, dönemsel olarak un paçallarında sert ekmeklik buğdayların kullanımına sebep olmaktadır. Yüksek nişasta zedelenmesine sahip Tr. aestivum buğdaylarının kullanımı makarnada nişasta salınımını arttırmaktadır. Ürün portföyümüzde yer alan makarna geliştiriciler ile buğday ve proses kaynaklı sorunlara çözüm üretebilmekte ve kaliteyi arttırmaktayız.

Stack
Stack

Makarna üretiminde gözlenebilen;

 • Suda çözünen niflasta,
 • Pişme problemleri,
 • Yapışkanlık,
 • Renk,
 • Kırılma ve dağılma

gibi kalite deformasyonları makarna geliştirici kullanımı ile minimize edilmektedir.

Ürün Adı

 • Exper Gold M
 • Exper Gold N

Özellikler

 • Yumuflak/sert buğday
  kullanımına olanak verir.
 • Yüksek sıcaklıkta kurutmaya
  olanak sağlar.
 • Piflirme esnasında aşırı
  kabarmayı önler ve
  makarnanın diri kalmasını
  sağlar.
 • Pişirme suyunda bulanıklık
  yapmaz, yapışmayı önler.
 • Pişirme sonrası ürün
  çiğnenebilirlik özelliğinde
  iyileşme sağlar.
 • Son üründe dirilik sağlar.

Kullanım Oranı

 • 100 kg una 75 – 150 g (Exper Gold M)
 • 100 kg una 10 – 30 g (Exper Gold N)

Diğer Ürünler