Un Standardizasyonu

Un kalitesinde spesifik noktaları iyileştirmek amacı ile oksidasyon ajanları, enzim ve emül- gatörler, ayrıca vitamin & mineral karışımları gibi girdiler uzman bir danışmanlık altın- da kullanılabilmektedir.

Olgunlaştırma ajanları;
Unda gözlenen tazelik problemini çözmek ve unun depolama süresi boyunca olgunlaşmasını desteklemek amacıyla kullanılan oksidasyon ajanlarıdır. Ayrıca hamur oluşumu sırasında, protein bağlarını güçlendirir. Hamurun; elastikiyetin- de, direncinde ve stabilitesinde iyileştirici etki ile düzgün gözenek yapılı ve hacimli son ürün üretimini sağlamaktadır.

Enzim ve Emülgatörler
Un altyapısını özellikle spesifik prosesler için ( bisküvi üretimi gibi) uygun hale getirebilmek amacı ile ayrı ayrı ya da kombinasyon halinde farklı enzim ve emülgatörlerden faydalanılmaktadır. Enzimler fırıncılık endüstrisinde önemli role sahiplerdir. Enzimler hamur işleme özelliklerini geliştirme, istenen iç yapı, renk, nemlilik, hacim özelliklerini kazandırma ve bayatlamayı önleme gibi birçok amaçla kullanılabilmektedirler.
Enzimlerin her birinin çalışma mekanizmaları ve etki ettiği substratlar birbirinden farklılık gösterirler. Lipazlar un bileşimindeki lipidler ile reaksiyona girerek hamur stabilitesi ve son ürün performansında iyileşmeler sağlarken alfa-amilazlar nişastayı fermente-olabilir şekerlere parçalayarak maya aktivitesini hızlandırır, fermantasyon ve fırın aflamalarında ürün hacminin oluşmasına katkı sağlarlar.
Emülgatörler fırıncılık endüstrisinde ekmek kalitesi ve hamur işleme özelliklerini geliştiren bileşenlerdir. Bu alanda
mono ve digliseridlerin tartarik asit esterleri, sodyum stearol laktilat ve mono gliseridler sıklıkla kullanılmaktadır.
Emülgatörler lipofilik ve hidrofilik özellikleri sayesinde su ve yağ fazlarının bir arada tutulmasını sağlarlar. Bu da üründe
homojen bir yapı oluşmasına, hamur stabilitesinin artmas›na, son ürün hacminin iyileşmesine katkıda bulunmaktadır.

Vitamin ve Mineral Karışımları
Emilgatörler Amiloz
Vitamin ve mineraller insan sağlığında önemli role sahiptir. Birçok ülkede yetersiz beslenme koşulları nedeniyle, özellikle kadın ve çocuklarda düşük zeka ve beden gelişlimi, zayıf bağışıklık sistemi gibi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu tür beslenme kaynaklı eksikliklerin giderilebilmesi için undaki vitamin ve mineral içerikleri ülkelere göre belirlenmifltir.
Özellikle ihracat yapan un üreticileri açısından son üründe gerekli vitamin – mineral içerisine ulaşmak için limitlerin doğru belirlenmesi, bu limitlere uygun olacak vitamin ve mineral desteğinin eksiksiz ve sürekli sağlanması önem teşkil etmektedir. Geniş ürün portföyümüzle, vitamin ve mineral eksikliğini gidermeye yönelik- destek vermekteyiz.

Daha fazla bilgi ve iletişim için hemen arayın!

+90 212 886 92 29  Hafta içi 8:00 – 17:30